Wybierz swój język

Projekt 05

Produkt jest przeznaczony dla statków żeglugi śródlądowej, najpierw będzie zaimplementowany w ruchu pasażerskim, w którym statki z reguły pływają przez 1-6 godzin po rzekach i jeziorach w celach turystycznych. Niezbędny system baterii i układ napędowy będą zaprojektowane do krótkotrwałych zmian obciążenia. Range extender określa zasięg i będzie zoptymalizowany pod kątem możliwych warunków pracy.

Dzięki zastosowaniu technologii HCNG osiąga się znacznie lepsze wyniki w zakresie efektywności środowiskowej w porównaniu z porównywalnymi systemami hybrydowymi z silnikiem diesla, a także większy zakres jak i niższe koszty w porównaniu ze statkami zasilanymi wyłącznie elektrycznie.

Opracowywane zestawy napędowe można zastosować zarówno w nowych konstrukcjach, jak i przy modernizacji lub przebudowie statków.

 

Problem

Mobilność na wodzie podlega tym samym prawom i wymogom, co mobilność na lądzie. Coraz częściej pojawiają się wymagania i ograniczenia dotyczące ograniczenia emisji CO2 i zmniejszenia hałasu, zwłaszcza gdy trasy żeglugowe przechodzą przez obszary ochrony krajobrazu, obszary ochrony przyrody lub obszary chronione w ramach ochrony przyrody i krajobrazu lub graniczą z nimi. Aby zaspokoić potrzeby mobilności ludzi na rzekach i w jeziorach w perspektywie średniookresowej, potrzebne są nowe zrównoważone koncepcje napędów, które spełniają wyższe standardy ochrony środowiska. Istotne wydaje się również to, że niedługo trzeba będzie móc porównać te projekty z aktualnymi kosztami referencyjnymi.

 

Opis innowacji

Obecnie statki elektryczne w klasie mocy 150 do 350 kW nie należą do najnowocześniejszych.

Dzięki wyposażeniu statków w napęd elektryczny i zastosowaniu technologii HCNG jako Range Exender, można znacznie ograniczyć emisję CO2. Poza tym chodzi również o poprawę efektywności energetycznej statków. W tym celu należy ściśle powiązać planowanie tras i zarządzanie energią. Oprócz wyzwań technicznych związanych z wdrożeniem projektu napędu, ważna będzie optymalizacja ekonomicznych modeli biznesowych. Istotną rolę odgrywają tutaj konstruktywne obliczenie i zaprojektowanie systemów. Podstawą jest szczegółowa analiza tras podróży.

 

Partnerzy sieci:

TIF GmbH, EXCELLO Batteriekraftwerke GmbH, Convia GmbH, (N.N. - stocznia śródlądowa).

 

Partnerzy stowarzyszeni:

Wankel Supertec GmbH;