Wybierz swój język

Projekt 04

Celem projektu jest wytworzenie wydajnego magazynu energii na okres przechowywania od 2 do 14 dni. Jeśli przyjrzymy się punktom operacyjnym różnych technologii magazynowania, to należy wziąć pod uwagę baterie „Redox Flow” lub systemy magazynowania sprężonego powietrza. Ponieważ chcemy skoncentrować się na hybrydowych systemach magazynowania w pobliżu odbiorcy, zdecydowaliśmy się na magazyn na sprężone powietrze. Widzimy tu znacznie większy potencjał rozwoju, zwłaszcza dla przedsiębiorstw średniej wielkości, które oprócz magazynowania energii potrzebują sprężonego powietrza procesowego. W tym przypadku spodziewamy się znacznie lepszej efektywności energetycznej.

Magazyn na sprężone powietrze jako czysty magazyn energii, wykorzystywany jest głównie w okresie od marca do października i ma za zadanie kompensować zmniejszoną generację odnawialną, np. w systemach fotowoltaicznych, podczas przejścia niekorzystnych frontów atmosferycznych.

 

Problem

W przypadku adiabatycznego magazynowania energii sprężonego powietrza możliwa jest poprawa efektywności magazynu pod warunkiem zastosowania obiegu termicznego, który odprowadza ciepło powstające podczas sprężania i magazynuje je na zewnątrz. To ciepło musi być doprowadzone do zaworu/generatora w procesie rozprężania. Dzięki temu możliwa jest znaczna poprawa ogólnej sprawności systemu.

 

Opis innowacji

Istnieje zapotrzebowanie na opracowanie specjalnego wymiennika ciepła, który poprzez wyrównanie hydrauliczne jest w stanie reagować na różne ciśnienia powietrza, a tym samym na różne ilości ciepła lub zimna. Należy dostroić i ocenić pompy powietrza i generatory. Na tym etapie nie jest jasne, czy można to zrobić za pomocą rozwiązania z pompą/generatorem, czy też zoptymalizowanego z jednym wlotem i jednym wylotem dla każdego. Należy zbadać różne magazyny na sprężone powietrze i ocenić je zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym oraz dopasować.

Magazyn na sprężone powietrze ma być zintegrowany z systemem sterowania hybrydowej instalacji magazynowania XS za pomocą odpowiednich czujników pomiarowych i algorytmów sterowania.

 

Partnerzy sieci:

Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH, (N.N. - przedsiębiorstwo produkujące wymienniki ciepła), Convia GmbH

Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus

 

Partnerzy stowarzyszeni:

ZM Mestil Sp. z o.o.