Wybierz swój język

Projekt 02

Celem projektu jest opracowanie mieszalnika gazów, który miesza wodór z gazem ziemnym w kontrolowanej proporcji od 10 do 50%. Chodzi o opracowanie rozwiązań technicznych zarówno dla stałych przyłączy, jak i elastycznych rozwiązań zbiorników dla zastosowań mobilnych, które mają odpowiednią technologię pomiarową i kontrolną, a także urządzenia zabezpieczające.

Urządzenie jest ważnym elementem do ponownej konwersji na energię elektryczną lub konwersji energii w cyklach „Power to X” w celu sezonowego magazynowania.

Powstały w ten sposób gaz HCNG może być udostępniony w określonych proporcjach mieszaniny dla przeznaczonej do tego celu elektrowni blokowej, dla mikroturbin gazowych i specjalnych palników.

 

Problem

Można założyć, że jeszcze przez wiele lat nie będzie możliwe wyprodukowanie wystarczającej ilości zielonego wodoru, ponieważ nie są jeszcze dostępne odpowiednie moce produkcyjne elektrowni, a opłacalne nadwyżki energii były dotychczas dostępne tylko przez krótkie okresy. Aby zapewnienić bezpieczeństwo dostaw, zwłaszcza dla pełnego zaopatrzenia cieplnego budynków i budowy obiegów magazynowania wodoru, konieczne jest mieszanie wodoru z gazem ziemnym. Zmienia to wartość opałową i dlatego w sieci gazowej jest to możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Z kolei w inteligentnej sieci energetycznej, gdzie produkowane są tylko ciepło i energia elektryczna, możliwa jest znacznie większa domieszka, a tym samym wyższy stopień wykorzystania wodoru, zwłaszcza jeśli posiada się własne instalacje do produkcji energii odnawialnej.

 

Opis innowacji

Zadanie polega na zaprojektowaniu magazynów, mieszalnika z niezbędnym systemem sterowania i urządzeniami zabezpieczającymi.

Mieszalnik musi mieć automatyczną kontrolę zawartości H2 w oparciu o dostępne rezerwy H2 i/lub predefiniowane parametry z modułem prognostycznym, a także program awaryjnego zasilania H2 poprzez konwencjonalne butle H2.

Podczas pracy jako stacja paliw, mieszalnik musi rejestrować ilość i jakość.

 

Partnerzy sieci:

Seifert-Haustechnik GmbH ; Eckhardt Feuerungs- und Heizungsservice.

 

Partnerzy stowarzyszeni:

Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus