Wybierz swój język

Projekt 03

Hybrydowa instalacja magazynowa XS to serce inteligentnej sieci energetycznej. Centrum sterowania spełnia wszystkie zadania związane z kontrolą i regulacją, które w przyszłości będą wynikać z nowoczesnej, zdecentralizowanej infrastruktury energetycznej. Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw w sieci dla wszystkich form energii oraz kontrola bilansowania sektorowego w celu optymalizacji wydajności i opłacalności całego systemu.

Pod względem funkcjonalnym w dużej mierze centrum przejmuje zautomatyzowane wdrożenie systemu zarządzania energią wg ISO 50001.

 

Problem

Zadanie w ramach projektu wynika z pytania, jak zorganizować wymianę energii pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami magazynowania a częściowo nieciągłymi producentami energii, aby osiągnąć jak najmniejsze straty, wysoką dostępność i dobrą kontrolę. Przy czym wyzwanie polega na tym, jak i czy możliwe jest połączenie punktów operacyjnych różnych technologii magazynowania w taki sposób, aby technicznie można było zrealizować kilka modeli biznesowych jednocześnie. Hybrydowa instalacja magazynowa powinna zapewnić energię w inteligentnej sieci energetycznej w dowolnej formie oraz dodatkowo moce dla innych usług energetycznych, takich jak handel w systemie „Merrit -Order” czy mobilność elektryczna.

 

Opis innowacji

Podstawą efektywnych procesów sterowania w hybrydowej instalacji magazynowej jest duża ilość danych pochodzących ze zużycia, wpływu środowiska i możliwych mocy wytwórczych. Zastosowanie sieci neuronowych pozwala na zbudowanie inteligentnego, samouczącego się systemu, wypracowanie wraz z Państwem optymalnych procesów sterowania i zagwarantowanie predykcyjnego trybu pracy.

W efekcie końcowym należy wdrożyć automatyczną kontrolę parametrów.

Techniczne centrum sterowania, tak jak ma być zrealizowane w projekcie, umożliwi dostarczanie wiarygodnych danych o zużyciu energii operatorom sieci dystrybucyjnych wyższego rzędu z bardzo niskim poziomem błędu. Będzie to istotny wymóg dla nowego modelu energetycznego.

 

Partnerzy sieci:

Convia GmbH, G.f.S. e.V., Digitale Haustechnik GmbH, Mecklenburgischer Energie und Anlagenbau GmbH.

 

Partnerzy stowarzyszeni:

Uniwersytet Zielonogórski; u.w.